DOM

Dom / majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy nieruchomości.

Bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem niezwykle istotnym. Dobór odpowiedniej sumy gwarancyjnej może uchronić nas w przyszłości od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, takich jak np.: naprawienie szkód sąsiadowi za zalanie mieszkania, ale też za szkody wyrządzone osobom trzecim przez niepełnoletnie dzieci, których opiekunem jest osoba ubezpieczona.