DLA FIRM

Dla firm

Istotą ubezpieczeń kierowanych dla firm jest przede wszystkim zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wypłatę odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) przedsiębiorstwa lub jego odpowiedzialnością wobec osób trzecich.

Standardowo ubezpieczeniem mogą objęte zostać następujące składniki majątku:

  • budynki,
  • budowle: ogrodzenia, wiaty, maszty, utwardzenia placów itp.,
  • nakłady adaptacyjne w budynkach,
  • środki obrotowe, np. surowce, materiały, towary gotowe,
  • maszyny i urządzenia własne oraz powierzone,
  • pozostałe wyposażenie,
  • mienie pracownicze,
  • wartości pieniężne.

W zależności jednak od profilu działalności i indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, katalog ten jest znacznie szerszy.